Polityka Prywatności

Przetwarzanie Danych Osobowych

1. W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) chcemy przedstawić Ci najważniejsze zmiany i wymagania jakie stawia przed nami praw. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz je poniżej:

2. Kto jest właścicielem Sklepu Internetowego BARPAGO.pl i kto przetwarza zebrane w nim dane osobowe?

– Właścicielem Sklepu Internetowego jest BARPAGO Patryk Barwiński z siedzibą przy ulicy Ozimskiej 15G/1, 46,053 Lędziny, NIP 754-318-56-16, REGON 380628037. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie twoich danych osobowych jest administrator danych osobowych Patryk Barwiński. Możesz się ze mną skontaktować pod numerem telefonu: +48 608 306 819 oraz pod adresem e-mail: patrykbarwinski@BARPAGO.pl, a także pisząc na adres siedziby: ul. Ozimska 15G/1, 46-053 Lędziny

3. Przetwarzam dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymogi polskiego prawa.

4. Jakie dane osobowe zbieramy?

Poniżej znajdziesz dane osobowe jakie zbieramy w ramach naszego Sklepu Internetowego.

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania, adres korespondencyjny;

4) numer telefonu;

5) adres e-mail;

6) numer rachunku bankowego(w przypadku zwrotu).

5. Kiedy zbieramy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe jako Użytkownika lub Klienta, zbieramy gdy korzystasz z naszego Sklepu Internetowego, głównie poprzez:

1) rejestrację w Sklepie Internetowy w trakcie zakładania Konta Klienta;

2) weryfikację i identyfikację Ciebie, jak i innych Klientów (np. podczas logowania);

3) realizacji zamówień złożonych poprzez Sklep Internetowy;

4) wysłania wiadomości mailowych o chęci złożenia zamówienia;

5) połączenie telefoniczne i chęci złożenia zamówienie w Sklepie Interentowym;

6) składanie opinii produktowych lub komentowanie wpisów na blogu,

6) korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego.

6. Dlaczego zbieramy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są zbierane w następującym celu:

1) korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego (w tym: utworzenie konta, zalogowania się do niego i korzystanie z niego);

2) składanie i procesowanie zamówień w Sklepie Internetowym;

3) utworzenia nowej opinii produktu lub nowego komentarza do wpisu na blogu,

3) przesyłania informacji o zmianie warunków Regulaminu,

4) obsługi procesu reklamacyjnego;

5) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę;

6) prowadzenie korespondencji z Tobą na wskazany przez Ciebie adres e-mail;

7) informowania o promocjach;

8) prowadzenia konkursów;

9) sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur;

10) celów archiwalnych;

11) realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

7. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane? Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych  jest:

1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych;

2) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną;

3) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – np. musimy przechowywać je dla celów podatkowych;

4) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią.

8. Kto będzie odbiorcą Twoich danych osobowych?

Szanujemy Twoje dane – nie sprzedajemy ich, ani nie udostępniamy twoich danych osobom lub firmom poza wyjątkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie. Nie sprzedajemy ani nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dlatego też chcę, abyś wiedział, że odbiorcami Twoich danych będą:

1) Firma INPOST Sp. Z o.o., KRS. 0000543759. NIP. 6793108059. REGON. 360781085. Adres siedziby. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków, Polska.

2) Banki, SKOK-i operatorzy systemu płatności, zapewniający obsługę płatności, zwrotu środków pieniężnych (pobrań), w tym: Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.

3) Podmioty świadczące lub pośredniczące w usługach teleinformatycznych,

4) Dostawca hostingu, tj. nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pana Tadeusza 2, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594747, wysokość kapitału zakładowego: 57 600 000 PLN, REGON: 12805512, NIP: 6751402920. świadczący usługi hostingowe oraz pośrednictwa w rejestracji domen internetowych bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej,

5) osoby, organy i instytucje uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów (np. Poczta Polska),

9. Jak długo przechowujmy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe zebrane w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (także przez składanie zamówień) będą przechowywane przez okres w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku sprawozdawczości finansowej (rozliczeń podatkowych). Twoje dane osobowe, które pozyskaliśmy na skutek wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przechowywane będą przez okres 5 lat.

10. Powinieneś wiedzieć także o tym, że:

1) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych lub ich niepełne podanie może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego. Bez pełnego adresu nie będziemy w stanie poprawnie zrealizować Twojego zamówienia (np. kurier nie będzie mógł się z Tobą skontaktować). Bez podania wszystkich danych może nie dojść także do zawarcia umowy.

2) Możesz zażądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, masz także prawo do przenoszenia danych. W szczególności w dowolnym momencie możesz przeglądać lub modyfikować swoje dane w panelu klienta po zalogowaniu do Konta Klienta. Poinformuj nas tylko o swoim żądaniu korzystając z funkcjonalności Sklepu internetowego poprzez zakładkę kontakt, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: biuro@BARPAGO.pl). Danych osobowych użytych do złożenia Zamówień nie można zmienić ani usunąć, gdyż są one integralną częścią Umów;

3) Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli sądzisz, że dotyczące Ciebie przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem właściwym jest GIODO (tj. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych);

4) W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu otrzymywania informacji handlowych, możesz tę zgodę w każdym momencie cofnąć całkowicie lub częściowo po zalogowaniu się do Serwisu na Konta Klienta lub składając nam stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub e-mailowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pomimo cofnięcia zgody możemy nadal wysyłać do Ciebie wiadomości, które zostały zamówione (np. statusy Zamówień) lub dotyczą systemów, usług, produktów, dokumentów, a ze swej natury wymagają wysłania powiadomienia.

5) Nie stosujmy zautomatyzowanych systemów podejmowania decyzji.

11. W przypadku otrzymania od Ciebie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania żądania, udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, możemy przedłużyć termin odpowiedzi o kolejne 30 dni. W terminie 30 dni od otrzymania żądania zawsze poinformujemy Cię o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli przekazałeś swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informację również przekażemy elektronicznie, chyba że zażądasz innej formy.

12. W przypadku, gdy nie podejmiemy działań w związku z żądaniem z ust. 11, niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – poinformujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

13. Udzielenia informacji zgodnie z ust. 11 i 12 jest wolne od opłat.

14. W przypadku powzięcia przez Ciebie informacji o naruszeniu ochrony danych, powiadom nas o tym niezwłocznie. Umożliwi mi to podjęcie niezbędnych kroków. Niezależnie od powyższego w przypadku, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych